Đại học Thái Nguyên: Thêm 5 trường được chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

(Moitruong.net.vn) – Ngày 3/1, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 5 trường đại học thành viên thuộc ĐHTN.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trao giấy Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Theo đó, 5 trường được trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đợt này  gồm: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Khoa học, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Kỹ thuật công nghiệp và Đại học Y Dược.

Trước đó, vào tháng 3 và tháng 9/2017, ĐHTN đã có hai trường được công nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, và Trường Đại học Sư phạm. Như vậy, hiện tại 100% các trường đại học thành viên của ĐHTN đã được chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Được biết, ĐHTN đã xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng giai đoạn 2015- 2020, trong đó nêu rõ mục tiêu các cơ sở giáo dục phải được công nhận kiểm định. Trên cơ sở 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí được đánh giá, Đại học Thái Nguyên đề nghị các trường thành viên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới các mục tiêu về tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Gia Hân