Đại hội Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Đại hội Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang lần thứ IV thành công tốt đẹp
Sáng ngày 19/11, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Ngô Quyết được bầu làm Chủ tịch Hội.