Đài Hữu nghị

Tiếp tục tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Từ ngày 22/8 - 25/8, tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia tổ chức Kỳ họp thứ V.