dam bao an toan thong tin

Ra mắt nền tảng hỗ trợ quản lý đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Theo Bộ TT&TT, nền tảng hỗ trợ quản lý đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ sẽ hỗ trợ việc quản lý cơ sở dữ liệu, cung cấp các biểu đồ thống kê, đo lường trực tuyến theo thời gian thực.