danh sách dự thi

Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Theo thống kê của Bộ Giáo dục & Đào tạo, tổng hợp số liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thành công là 1.025.166.