danh sát đạt giải

Thông báo thí sinh đạt giải Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu về Bảo vệ môi trường" trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tuần thứ nhất, đợt 1
Tuần thứ nhất, đợt 1, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về Bảo vệ môi trường" trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống từ ngày 22/11/2023 đến ngày 26/11/2023 đã thu hút đông đảo bạn đọc dự thi.