Truyền hình - Môi trường TV

TX. Đông Triều, Quảng Ninh: Nhiều doanh nghiệp tuyển rửa cát trái phép, vi phạm Luật BVMT