đảo Hòn Chuối

Cà Mau: Chỉ đạo điều tra nguyên nhân cá bớp nuôi lồng bè chết ở Hòn Chuối
Ngày 14-9, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Phân viện Nghiên cứu thủy sản Nam Sông Hậu cùng các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình cá bớp nuôi lồng bè chết tại đảo Hòn Chuối.