DDCI

TP. HCM: Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương
Lần đầu tiên TP Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá các chỉ số DDCI. Mục đích của kế hoạch là thực hiện việc khảo sát, đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các sở - ban, ngành.