đe doạ phóng viên

Tây Hồ (Hà Nội) – Bài 3: Xúc phạm, đe dọa đánh phóng viên, hộ ông Hoàng Thanh Sơn thể hiện sự coi thường pháp luật?
Moitruong.net.vn – Khi phóng viên Moitruong.net.vn đang tác nghiệp về việc UBND phường Phú Thượng tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm của hộ ông Nguyễn Thanh Sơn thì một nhóm người nhà ông Sơn tiến tới uy hiếp tinh thần, có nhiều lời lẽ xúc phạm, thiếu chuẩn mực, vu khống phóng viên. Một số người quá khích còn túm cổ, giật áo đe dọa đánh phóng viên.