đe dọa sinh vật biển

Nhiệt độ Trái đất tăng khiến hơn 45.000 loài sinh vật biển bị đe dọa
Moitruong.net.vn – Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Hiệp hội sinh thái học Mỹ (ESA) và công bố ngày 16/2, trong đó lập ra một khuôn khổ xác định địa điểm và cách thức cần phải tập trung các nỗ lực bảo tồn.