diễn biến thị trường

TP. Hồ Chí Minh: Đầu tư 19.000 tỷ đồng dự trữ cung ứng hàng cho Tết Canh Tý 2020
Moitruong.net.vn – Nhằm chuẩn bị nguồn hàng hóa cung ứng Tết Canh Tý 2020, Sở Công thương phối hợp các sở, ngành, làm việc với các doanh nghiệp, chuẩn bị nguồn hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu.