diện tích đất lúa

[Infographics] Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong sản xuất lương thực
Moitruong.net.vn – Sau 10 năm thực hiện “Đề án an ninh lương thực,” nông nghiệp Việt Nam nói chung, sản xuất lương thực nói riêng, đã đạt được nhiều thành tựu lớn, toàn diện.