điều chỉnh khung thời gian học

[Infographics] Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
Moitruong.net.vn – Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 và đề nghị các tỉnh, thành phố xem xét cho học sinh, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ phòng dịch COVID-19.