điều chỉnh mức phí

Hà Nội: Đề xuất tăng phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Moitruong.net.vn – Việc điều chỉnh tăng mức phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoảng sản đáp ứng đòi hỏi của việc quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, góp phần giải quyết những bất cập hiện nay trong hoạt động khai khoáng, bảo vệ môi trường tốt hơn.