đoàn kết quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi Thông điệp tới Phiên họp cấp cao về biến đổi khí hậu
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu cần có cách tiếp cận toàn cầu, tăng cường đoàn kết quốc tế và chủ nghĩa đa phương, với Liên hợp quốc đóng vai trò trung tâm.