doanh nghiệp quản lý shipper

TP. Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp tự tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho shipper từ ngày 24/9
Moitruong.net.vn – Kể từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, danh nghiệp quản lý shipper tại TP.HCM chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm và cập nhật kết quả vào kho dữ liệu dùng chung của TP để phục vụ công tác phòng, chống dịch.