đông bắc bộ

Trong tháng 8, trên Biển Đông khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới
Trong tháng 8/2023, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.