đóng BHXH năm 2022

Nhiều quy định mới về bảo hiểm xã hội, tiền lương có hiệu lực từ tháng 2/2022
Moitruong.net.vn – Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; tăng thời gian làm thêm tối đa với lao động thời vụ, tăng mức hỗ trợ cho người lao động… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2022.