động đất

Nhà cao tầng tại Hà Nội rung lắc nhẹ do dư chấn động đất ở biên giới Trung Quốc - Myanmar
Một trận động đất cường độ mạnh lên đến 5,4 độ richter xảy ra ở khu vực biên giới Myanmar- Trung Quốc khiến nhiều tòa nhà cao tầng của Hà Nội rung lắc nhẹ.