dộng đất

Xảy ra động đất 3.5 độ richter ở Yên Bái
Động đất xảy ra ở vị trí có tọa độ 22.173N-104.794E, độ sâu khoảng 10 km trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Người dân cảm nhận rõ rung lắc.