Đồng Nai

Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) tiếp nhận 18 cá thể cheo cheo quý hiếm
18 cá thể cheo cheo Nam Dương đã được Hạt Kiểm lâm Đạ Tẻh (Lâm Đồng) chuyển giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) và tái thả về tự nhiên.