Dự án chăn nuôi bò thịt áp dụng công nghệ cao

Quảng Bình: Trại bò Hoà Phát lợi dụng trời mưa xả thải “bức tử” môi trường
Quảng Ninh – Quảng Bình: Các hồ nuôi tôm xả thải “bức tử” môi trường