dự án đường ven biển

Quảng Trị đẩy nhanh dự án đường ven biển hơn 2.000 tỷ đồng
Là một trong những dự án trọng điểm ở tỉnh Quảng Trị, dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1 đang được Ban Quản lý Dự án nỗ lực, quyết liệt triển khai.