dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết ngày 07/12/2022
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại.