đường ấp Phú Lợi B

Đồng Tháp tổ chức ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”
Vừa qua, Đoàn thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên xã Phú Thuận B (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cùng Nhóm Tâm Như Sen tổ chức ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” với khẩu hiệu “Cùng Tâm Như Sen bảo vệ môi trường”.