đường hoàng quốc việt

Hà Nội đề xuất làm hầm chui qua các nút giao có lưu lượng xe lớn
Hà Nội tới đây sẽ tiếp tục xem xét, đầu tư xây dựng công trình hầm chui kỳ vọng góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, phục vụ đi lại của người dân.