Đường sách Tết Canh Tý

800.000 lượt khách tham quan Đường sách Canh Tý 2020
Moitruong.net.vn – Trong 7 ngày diễn ra lễ hội đường sách Tết Canh Tý 2020, đường sách đã đón trên 800.000 lượt du khách ghé tham quan và mua sắm.