FAEA lần thứ 45 tại Hà Nội

Tiếp đoàn đại biểu các nhà khoa học kinh tế ASEAN, Chủ tịch nước lưu ý tới việc thúc đẩy phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn
Chiều qua, ngày 25/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu các nhà khoa học kinh tế ASEAN dự Hội nghị Liên đoàn Các hội kinh tế ASEAN (FAEA) lần thứ 45 tại Hà Nội.