Forest In The Sky

Kiến trúc xanh của Flamingo Holdings: Không chỉ là sắc xanh tự nhiên, mà còn là lối sống bền vững cho tương lai
Từ ước mơ xây dựng nên những công trình xanh hoàn mỹ đầu tiên tại Việt Nam, Tập đoàn Flamingo đã không ngừng phát triển để tạo nên phong cách sống xanh bền vững, khẳng định chữ “Tâm” sau gần 28 năm hoạt động thông qua hàng loạt những dịch vụ xanh, công nghệ xanh, vì sức khoẻ con người và môi trường.