ga Bồng Sơn

Bình Định: Cách ly tập trung người đến, ở, về từ ổ dịch từ 0 giờ ngày 29/1
Moitruong.net.vn – Từ 0 giờ ngày 29/1, Bình Định thực hiện cách ly tập trung người đến, ở, về từ ổ dịch chưa qua 14 ngày ở những địa điểm: TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương), TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và các ổ dịch khác khi Bộ Y tế công bố. Trường hợp đến, ở, về từ vùng khác của 2 tỉnh này, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Trường hợp có biểu hiện ho, sốt, hoặc là đối tượng tiếp xúc gần thì thực hiện cách ly y tế theo quy định Bộ Y tế.