gà tiền mặt vàng

Thanh Hóa: Bảo tồn các loài Gà quý hiếm, nguy cấp tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu đang triển khai dự án khoa học “Điều tra, đánh giá hiện trạng và bảo tồn các loài Gà nguy cấp, quý hiếm thuộc họ Trĩ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (2021-2023)”.