giá trị

6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng
Theo Nghị định số 49/2022/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, sẽ có 6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.