giá xăng RON 95

Từ 15h ngày 01/8, mỗi lít xăng giảm gần 500 đồng
Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, mỗi lít xăng RON 95 giảm về mức 25.600 đồng (giảm 470 đồng); E5 RON 92 có giá mới là 24.620 đồng (giảm 450 đồng).