giải pháp bảo đảm thuốc

Những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần qua
Tháo gỡ khó khăn về thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; Triển khai các giải pháp Tháo gỡ khó khăn về thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; Triển khai các giải pháp bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế; Giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong bệnh viện; chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy; tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản;...là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 27/2 - 4/3/2023.