giải pháp cơ bản

[Infographic] 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020
Moitruong.net.vn – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục, với 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản.