giải pháp của doanh nghiệp

[Infographics] Các doanh nghiệp nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh
Moitruong.net.vn – 52% doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động cung cấp dịch vụ, marketing và làm việc online; 100% các doanh nghiệp duy trì làm việc tại văn phòng đều thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.