giảm ngập nước

TP. HCM cần hơn 100.000 tỷ đồng để chống ngập
Để thực hiện chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn TPHCM, Sở Xây dựng xác định nhu cầu vốn để đầu tư các dự án chống ngập là hơn 101.400 tỷ đồng.