giảm thiểu rác thải từ sông ra biển

Nam Định: Hạ thủy công cụ thu gom rác trên sông để làm sạch cửa biển
Moitruong.net.vn – Thí điểm quản lý rác thải đô thị theo dòng chảy từ sông ra biển nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa ở tỉnh Nam Định, khu dự trữ sinh quyển sông Hồng.