giảm thiểu tác động suy thoái môi trường

Ngoài mục đích giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, thông tin khí tượng còn góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững
Theo GS.TS Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV-Bộ TN&MT, mục tiêu chung của ngành KTTV là phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, phát triển bền vững kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên phạm vi cả nước.