Gió nhẹ.

Dự báo thời tiết ngày 28/11/2022
Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnhh.