góp ý dự thảo luật

Hơn 11,6 triệu ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết tính đến hết ngày 02/4/2023, đã có 11.685.461 lượt ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo Luật được tập hợp gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường.