GS.TS Hoàng Xuân Cơ

Xử lý rác thải tại Việt Nam: Công nghệ nước ngoài cũng “gặp khó”
Moitruong.net.vn – Đây là một trong những vấn đề được các đại biểu nêu ra trong Tọa đàm “Đốt rác phát điện – Những vấn đề đặt ra, các phương án lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức ngày 17/11 tại Hà Nội.