hại máy

Bật điều hòa bao nhiêu độ vừa đỡ tốn điện năng vừa đảm bảo sức khỏe?
Nhiệt độ trong phòng điều hòa quá cao hay quá thấp so với nhiệt độ bên ngoài đều không tốt cho sức khỏe và gây tốn điện, vậy nên bật điều hòa bao nhiêu độ là hợp lý?