Hải Phòng Đồ Sơn

Chơi ở đâu khi đến Hải Phòng?
Thành phố Hải Phòng không chỉ nổi tiếng nghề hàng hải, nơi đây còn thu hút du khách với những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp núi chân khách du lịch gần xa.