hạn chế sử dụng túi nilon

Từng bước nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam
Giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa từ lâu đã luôn là vấn đề cấp bách trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhận thức rõ được sự cấp thiết của vấn đề này, Chính phủ Việt Nam đã rất chủ động trong việc nêu ra vấn đề, kêu gọi hợp tác cùng hành động của cộng đồng quốc tế, và đã đưa ra định hướng và các chính sách cụ thể.