hàng hóa vi phạm

Phát hiện, xử lý hơn 600 cơ sở ở Hà Tĩnh vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
Trong năm 2023, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện 658 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.