hảo dư

TP Hải Dương áp dụng thêm biện pháp phòng, chống dịch từ 0 giờ ngày 16/7
Moitruong.net.vn – Từ 0 giờ ngày 16/7, thành phố Hải Dương sẽ áp dụng thêm một số biện pháp để phòng, chống dịch trên địa bàn.