Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

WB: Nền kinh tế Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất từ RCEP
Moitruong.net.vn – Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, theo kịch bản lạc quan nhất, khi tận dụng được mọi lợi ích, Việt Nam có thể có được mức thu nhập cao nhất trong số các thành viên Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).