Hiệp hội Du lịch Quảng Nam

Festival nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Hội An 2022
Festival là sân chơi thú vị vào dịp cuối năm, giúp gắn kết cộng đồng doanh nghiệp du lịch, cộng đồng địa phương với du khách gần xa, trong đó có cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hội An.