hồ Bộc Nguyên

Hà Tĩnh: Công bố nguyên nhân cá chết ở hồ Bộc Nguyên
Ngày 20/9, Sở TN-MT Hà Tĩnh có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra và công bố nguyên nhân cá chết ở hồ Bộc Nguyên – nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho TP.Hà Tĩnh.